Rezervace vstupenek

Rezervace vstupenek je možná prostřednictvím internetu.

  • Telefonické rezervace se neprovádějí.
  • Rezervovat vstupenky lze nejméně 3 dny před konáním koncertu/akce.
  • Rezervace má platnost pouze 1 den.
  • Rezervační poplatek činí 10 Kč.
  • Po dokončení rezervace si zkontrolujte potvrzení, zda souhlasí všechny údaje, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Rezervované vstupenky můžete uhradit MOVE ASSOCIATION, s.r.o. prostřednictvím jeho vlastního obchodního systému MOVE TICKET a to po předložení rezervačního čísla. K vyzvednutí, resp. objednání je nutné rezervační číslo (registrace) znát, bez tohoto čísla nemůže být rezervace poskytnuta.
  • Rezervace se neprodlužuje.
  • Každý zákazník může mít pouze jednu aktivní rezervaci.
  • Rezervované vstupenky je možné uhradit pouze prostřednictvím internetu.
  • U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.
Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny, a to bez udání důvodu.