V návaznosti na ochranu osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. MOVE ASSOCIATION s.r.o. garantuje, že Vaše osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely MOVE ASSOCIATION s.r.o.

Veškerý Přenos dat mezi Vaším počítačem a serverem MOVE TICKET je během nakupování vstupenek zabezpečen mezinárodně autorizovanou společností Global Payment, a.s., jejíž aplikační  software je výlučně používán Komerční Bankou a.s. On-line platby převodem z účtů uživatelů Komerční banky a.s. jsou  garantovány výlučně  Komerční Bankou a.s., prostřednictvím její vlastní softwarové aplikace Moje Platba.